Badania niszczące i nieniszczące – czym się różnią?

Celem badań niszczących oraz nieniszczących jest szczegółowa ocena stanu maszyn oraz innych obiektów technicznych takich jak np. kominy stalowe, rurociągi, zbiorniki. Ich zastosowanie ma istotne znaczenie zarówno na etapie inwestycji, jak i podczas eksploatacji (zazwyczaj są przeprowadzane jako regularne kontrole i audyty wewnętrzne lub zewnętrzne).

Fotografia

 

 

BADANIA NISZCZĄCE – DT (z ang. Destructive Testing).

 

Z badaniami niszczącymi mamy do czynienia, kiedy pobrane do badań próbki, zgodnie z nazwą, ulegają zniszczeniom. Celem przeprowadzenia takich testów jest wykrycie, jakim zmianom ulegnie materiał w obciążających warunkach, szczególnie podczas intensywnej eksploatacji.

Te typ badań nie należy do najczęściej wybieranych sposobów kontroli ze względu na wysoki koszt tych procesów. Badania niszczące wykonywane są najczęściej w laboratorium przez doświadczony personel oraz przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego, metodami znormalizowanymi w oparciu o polskie normy oraz procedury i instrukcje własne lub klientów.

 

Do badań niszczących należą:

 • Próba udarności
 • Próba zginania
 • Próba ściskania
 • Statyczna próba rozciągania
 • Pomiar twardości
 • Badanie metalograficzne, makroskopowe
 • Badanie pod kątem korozji

Fotografia

 

BADANIA NIENISZCZĄCE – NDT (z ang. Non-Destructive Testing).

Istotną cechą badań nieniszczących jest to, iż kontrolowane obiekty nie są niszczone, nie wpływają na właściwości strukturalne i powierzchniowe, a więc w żaden sposób nie zmniejszają ich żywotności. Własności użytkowe maszyn pozostają bez zmian. Jednocześnie są bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Dodatkowymi zaletami badań NDT jest zredukowanie do minimum liczby awarii urządzeń oraz podwyższona jednorodność, co czyni wyroby porównywalne jakościowo.

 

Do badań nieniszczących należą:

 • badania radiograficzne (RT)
 • badania ultradźwiękowe (UT)
 • badania penetracyjne (PT)
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT)
 • badania wizualne (VT)
 • ultradźwiękowy pomiar grubości grubościomierzem i defektoskopem (UTT)

 

Badania nieniszczące mają szczególne zastosowanie w branży przemysłowej w celu sprawdzenia stanu maszyn na linii produkcyjnej; służą przede wszystkim do wykrywania nieciągłości materiałowych oraz pęknięć i wżerów korozyjnych, a w przypadku złączy spawanych – podtopień, wklęśnięć itp. Przeprowadzane są również w przypadku wyrobów branż motoryzacyjnej czy lotniczej, kiedy to istotnym elementem procesu badawczego jest zachowanie obiektu w bardzo dobrej kondycji. Głównym celem badań NDT w branży przemysłowej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom hal fabrycznych, przedsiębiorstw, terenów budowy, kierowcom jak i pasażerom. Wykrycie niezgodności występujących w wyrobach przemysłowych przez wysokiej klasy specjalistów, np. pracowników Poeton Polska, umożliwiają szybszą reakcję i pozwalają przewidzieć potencjalny problem I jednocześnie go uniknąć bądź rozwiązać.

 

Badania nieniszczące wymagają wykorzystania specjalistycznego sprzętu: kamery endoskopowej lub lupy, spektrometrów, twardościomierzy, ferrytomierzy, czołgaczy, defektofilow srebrowych, negatoskopów, wywoływarek przemysłowych, aparatów rentgenowskich, urządzeń do radiografii pośredniej CR lub bezpośredniej/tomografii komputerowej CT, wideoendoskopu, linii penetracyjnych (FPI), magnetyzerów /ław magnetycznych (MPI) / demagnetyzatorów, defektoskopów magnetycznych i cewek, i innych.

Previous post How to Keep your House Warm Whilst Waiting for your Boiler Repair
Next post The Environmental Benefits of Composite Electroless Nickel Coatings